Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4241. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Puconci, stran 11347.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 35. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Puconci
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (čistilna akcija občine, vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež in drugi tovrstni ukrepi).
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-0001/2010
Puconci, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost