Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4231. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Grosuplje, stran 11340.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3 in 45/08) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 37. seji dne 29. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Grosuplje
1. člen
Ugotovi se, da je na podlagi zakona prenehal mandat, ker kandidirajo na lokalnih volitvah:
– namestniku predsednika Občinske volilne komisije, Marku Podvršniku, roj. 27. 7. 2010, Brezje pri Grosupljem 91, Grosuplje, kateri je tudi podal odstopno izjavo z dne, 6. 8. 2010;
– članu Občinske volilne komisije Občine Grosuplje, Alešu Medvedu, roj. 2. 7. 1974, Župančičeva cesta 28, Grosuplje, kateri je tudi podal odstopno izjavo z dne, 30. 8. 2010;
– namestniku člana Občinske volilne komisije Občine Grosuplje, Vincenciju Likoviču, roj. 13. 1. 1939, Pod gozdom cesta V/8, Grosuplje;
– namestniku člana Občinske volilne komisije Občine Grosuplje, Janezu Debeljaku, roj. 11. 12. 1950, Spodnja Slivnica 93, Grosuplje.
2. člen
Za nadomestne člane Občinske volilne komisije se do konca mandatnega obdobja občinske volilne komisije imenujejo:
– namestnica predsednika, Nevenka Pleterski, roj. 18. 8. 1962, Cikava 62, Grosuplje;
– član, Gorazd Trontelj, roj. 22. 1. 1984, Ljubljanska cesta 4F, Grosuplje;
– namestnica članice, Irena Predalič, roj. 5. 10. 1959, Prečna pot 2, Grosuplje;
– namestnica člana, Mirjam Nučič Skok, roj. 3. 2. 1965, Ljubljanska cesta 58, Grosuplje.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-2/95
Grosuplje, dne 29. septembra 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost