Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4221. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejšemu načinu določanja meje obale, stran 11309.

Na podlagi šestega odstavka 11. člena v zvezi s petim odstavkom 28. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 ZV-1, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZzdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o podrobnejšemu načinu določanja meje obale
1. člen
V Pravilniku o podrobnejšemu načinu določanja meje obale (Uradni list RS, št. 106/04) se v 6. členu črta besedilo »Ministrstva za okolje, prostor in energijo«.
2. člen
V 12. členu se za besedilom »Agenciji Republike Slovenije za okolje« črta vejica in besedilo »Ministrstva za okolje, prostor in energijo«.
3. člen
Priloge 1, 2 in 3 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2 in 3, ki so kot priloga 1, 2 in 3 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-83/2010
Ljubljana, dne 28. septembra 2010
EVA 2010-2511-0074
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost