Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4218. Zakon o spremembah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2A), stran 11295.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 22. septembra 2010.
Št. 003-02-8/2010-7
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O POŠTNIH STORITVAH (ZPSto-2A)
1. člen
V Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) se črta drugi odstavek 23. člena.
V četrtem odstavku se črta tretji stavek.
2. člen
V prvem odstavku 72. člena se črta besedilo »drugega odstavka 23. člena,«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-08/10-16/9
Ljubljana, dne 22. septembra 2010
EPA 1157-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost