Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4124. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami, stran 11047.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt in 108/09 – ZGO-1C) v zvezi z 29. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora za območje državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen)
Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bosta načrtovanje in izgradnja prostorskih ureditev močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen na podlagi:
– Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in
– Uredbe o prostorskemu redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k. o. Dravograd: 1348/2, 474, 1197, 1207, 1208, 1246/1, 1247, 1248, 1249, 1246/2, 1250, 1342/2, 1331, 1332, 1341, 1338, 1364, 1117, 1113, 1112, 1339/1, 1333, 1337/3, 1183/2, 1182/2, 1190/5, 1190/2, 1188/4, 1188/2, 1187, 1186, 1188/1, 1188/3, 1365/7, 1337/4, 1343/2, 1343/3, 1344/3, 1344/2, 1367/1;
– k. o. Dobrova: 49/3;
– k. o. Otiški Vrh II: 86/8;
– k. o. Duh na Ojstrici: 743/1, 743/2;
– k. o. Otiški Vrh I: 212/6, 1290/1, 212/4, 1290/2, 266/22;
– k. o. Šentjanž pri Dravogradu: 100/7, 56, 55/1, 100/1, 67, 62, 100/8, 100/15, 100/10, 79/2, 79/1, 78/4, 41/4, 41/2, 60, 752/1, 61, 26/4, 26/2, 21/3, 21/1, 22/2, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 90/3, 171/1, 120/4, 120/3, 119/3, 794, 119/4, 120/2, 171/2, 758/1, 172/5, 172/2, 172/4, 758/1, 782/2, 781/10, 782/1, 122/2, 243, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 239, 251, 255, 256, 257, 262/3, 262/7, 237/2, 238/3, 174/2, 759/2, 761/3, 761/4, 762/4, 295, 301, 292, 762/6, 116/5, 238/1, 362/1, 370, 373, 459/2, 444, 429/3, 777/1, 431/1, 429/2, 428/3, 458/4, 398/2, 392/3, 388, 389, 391/2, 390/2, 378/4, 379, 376/3, 464/1, 781/36, 781/32, 463/3, 474/3, 569/2, 570, 569/1, 574, 576/2, 586, 589, 590, 591/1, 596, 597/1, 599/1, 600, 601, 602/1, 602/3, 605/3, 779, 733/3, 733/4, 735/1, 732/1, 697/3, 696/1, 695, 693, 692, 689, 688/1, 691, 688/3, 683/3, 681, 774/16, 774/51, 774/41, 774/40, 774/39, 663/3, 808, 809, 810, 614/1, 615, 733/5, 737/3, 737/4, 737/1, 744/3, 744/1;
– k. o. Selovec: 106, *68, *7, 9/2, 110/2, 104/6, 1087/19, 1087/18, 1087/20, 1087/21, 1087/22, 1087/23, 1087/24, 1087/29, 1087/27, 1087/28, 1087/26, 1087/30, 1087/31, 32/2, 1089/10, 22/11, 22/12, 1089/8, 1089/7, 1089/6, 1089/5, 29/5, 22/1, 20, 40/1, 41/1, 43/1, 22/9, 39/3;
– k. o. Vrhe: 1619/3, 1619/4, 1619/20, 1031/2, 1038/8, 840, 839, 830/2, 830/3, 857/9, 850, 857/8, 1645/2, 830/4, 838/2, 836, 828, 829, 838/1, 815/5, 813/1, 815/1, 1650, 805/1, 809, 808, 1652/3, 1652/2, 811, 1652/4, 1645/5, 1651, 813/3, 813/2, 774/3, 769/3, 769/5, 769/4, 770, 1645/4, 1645/8;
– k. o. Pameče: 1331/61, 1331/50, 1331/60, 1331/20, 1331/26, 1331/36, 1331/49;
– k. o. Gradišče: 5, 1624, 3, 2, 32, 31, 29, 26, 30, 25, 24, 19, 18, 33/2, 45/2, 43/1, 43/2, 51/5, 51/6, 33/1, *178, 51/4, *179, 51/3, *158, 33/3, 1528/2, 1528/18, 1528/6, 1528/5, 1528/7, 42, 34, 35/1, 35/2, 37/1, 1526/9, 1626/10, 22, 21, 1528/8, 1528/17, 1528/9, 767/2, 1526/8, 1526/7, 767/5, 1573/8, 1577/6, *214, 1631/5, 1762;
– k. o. Legen: 166/7, 1364/3, 1364/2, 96/23, 1368/10, 1368/11, 158/72, 158/70, 158/68, 158/66, 158/60, 158/54, 158/56, 158/58, 96/40, 96/38, 158/64, *160, 96/11, 97/12, 96/22, 97/1;
– k. o. Šmartno pri Slovenj Gradcu: 817/4, 817/5, 810/3, 813, 808/1, 810/1, 810/3, *61, 810/4, 808/2, *200, 817/3, 1135/13, *57/2, 798, 782/2, 772, 774, 883/2, 883/2, 769, 770/1, 1104/2, 1105/2, 766/2, 743/1, 816/2, 1133, 1135/12, 816/4, 1121/9, 1121/10, 1121/8.
(2) Zavarovano območje obsega del zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k. o. Dravograd: 1353/1, 417, 1357/1, 448, 458, 460/1, 466/1, 472, 471, 469, 468, 470, 1348/1, 490, 489, 1349, 1348/1, 1233, 1234, 1235, 1239, 1237/1, 1311/2, 1309, 451, 453, 455, 456, 457, 445, 424, 423, 425, 430, 492, 495/1, 503/2, 503/1, 501, 485/1, 485/2, 476, 487, 478, 488, 486/2, 476, 491, 801, 798, 797, 796, 1224, 1225/1, 1225/2, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 833, 1360, 1310, 1313, 1240, 1347, 1219, 1223, 1244, 1209/4, 1213, 1212/2, 1212/1, 1195, 1198, 1199, 1196, 1204, 1201, 1205, 1206, 1255, 1256/1, 1256/3, 1256/4, 1251, 1252, 1251/3, 1253/3, 1319, 1257, 1191, 1190/6, 1190/7, 1190/3, 1190/4, 1185, 1184/1, 1181, 1183/1, 1365/5, 1365/1, 1365/4, 1365/6, 1175/1, 1175/2, 1337/7, 1337/10, 1111, 1116/1, 1110, 1109, 1118/4, 1118/3, 1118/6, 1120/1, 1119/2, 1122, 1126/2, 1126/1, 1129, 1133/3, 1135/1, 1135/2, 1138/2, 1138/3, 1140/2, 1140/3, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1328, 1339/2, 1340, 1172, 1342/3, 1182/1, 1189, 1343/1, 1344/1, 1337/5, 1260/2, 1260/1, 1367/2, 27, 21/1, 20, 19/3, 34/1, 36/2, 1351;
– k. o. Dobrova: 68, 539, 59/2, 59/1, 53, 536/2, 54/3, 55/1, 55/2, *108, 78/2, 79/2, 79/1, 78/3, 55/3, 54/4, 54/1, 102, 103/1, 469, 454/1, 498/1, 452/1, 451, 453/1, 474/1, 559/2, 565/1, 449;
– k. o. Otiški Vrh II: 1156/4, 1289/9, 1289/1, 1156/1, 112, 93/4, 94, 1157/1, 86/1, 89/1, 88/1, 88/2, 88/3, 77, 87, 80/2, 80/1, 86/4, 86/9, 86/7, 73/3, 86/5, 90/3, 89/2, 1297/1, 1197/1, 93/5, 74/1, 74/2, 1155/4, 1169/1;
– k. o. Duh na Ojstrici: 735/1, 738, 739/2, 690/3, 746, 745, 744, 741, 742, 690/2, 690/4, 690/7, 690/1, 690/5, 691, 663, 664, 665, 659/1, 739/1;
– k. o. Otiški Vrh I: 1288/1, 1196/59, 1196/6, 248/1, 248/4, 212/3, 212/1, 212/5, 1292/1, 250/7, 254/3, 250/12, 1290/7, 1290/8, 1290/4, 1290/9, 254/1, 250/11, 250/2, 250/4, 1195/2, 251/5, 251/10, 251/11, 261/1, 255/4, 266/7, 266/5, 266/29, 266/28, 266/17, 266/18, 1196/62, 251/8, 266/30, 266/13, 1292/1, 266/26, 266/27, 267/2, 266/3, 266/21, 1292/18, 266/19, 266/13, 266/23, 266/24, 266/20, 1196/34, 1196/35, 267/2, 1196/37, 267/8, 267/5, 1196/36, 266/8, 267/4;
– k. o. Šentjanž pri Dravogradu: 100/16, 100/17, 100/4, 100/5, 100/11, 100/12, 79/2, 78/6, 78/5, 78/1, 87, 84/1, 750/1, 81/4, 80/2, 81/3, 76/2, 68/3, 752/2, 68/1, 66, 68/2, 63/1, 39/1, 63/2, 64/1, 59, 41/1, 76/1, 749/1, 68/5, 42, 26/1, 31/1, 31/7, 26/3, 27/6, 27/2, 27/10, 18/1, 24, 23, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 46/1, 43/3, 43/1, 53/2, 54/2, 54/1, 45, 55/2, 27/1, 31/9, 31/8, 10/3, 10/6, 9/11, 9/12, 9/7, 754, 31/10, 20/2, 20/1, 774/6, 774/50, 100/26, 100/25, 84/2, 127/1, 127/3, 749/4, 127/2, 128/3, 129/3, 128/4, 129/5, 129/7, 129/6, 130/3, 130/4, 168/4, 169/3, 130/4, 749/3, 169/13, 169/12, 781/1, 172/3, 172/1, 125/2, 119/7, 758/1, 122/3, 172/4, 125/1, 125/3, 781/17, 124/1, 762/1, 119/1, 119/8, 758/2, 122/1, 110/6, 110/5, 110/3, 110/1, 115/1, 116/1, 116/4, 116/2, 245/2, 762/5, 245/3, 245/4, 244, 250/1, 250/2, 245/5, 245/4, 254/4, 774/53, 774/56, 774/57, 774/54, 774/55, 774/58, 254/3, 259, 261, 262/4, 262/1, 235, 238/2, 236/2, 781/30, 173/4, 173/5, 746/1, 177/1, 238/6, 211/2, 761/5, 761/6, 214, 761/1, 761/7, 236/1, 234, 231/1, 231/2, 229/1, 229/2, 761/2, 327/2, 237/9, 326/2, 325/2, 324/2, 323/2, 322/2, 321/2, 320, 316/2, 317/2, 312/3, 313/2, 313/4, 313/3, 312/2, 337/2, 338/2, 343, 305, 304, 303, 774/46, 763/1, 296, 297, 300, 294, 293, 289/1, 288/1, 274, 275, 273, 272, 270/1, 271, 270/2, 268, 266, 264, 263, 262/2, 264, 265, 290, 298, 299, 285/1, 285/2, 288/2, 289/2, 276, 774/2, 253/1, 253/2, 795, 774/52, 760, 213/1, 215/2, 215/3, 237/1, 169/11, 347, 348, 351, 358/1, 358/2, 352, 357, 363, 364, 362/2, 774/47, 774/48, 372/2, 372/1, 383/2, 383/1, 387/1, 387/4, 387/3, 394/3, 365/1, 365/2, 368, 369, 375, 781/31, 391/1, 390/1, 392/1, 398/1, 397/1, 399/1, 400/1, 405/1, 406/1, 411/1, 408/1, 410/1, 412, 432/1, 434/1, 436, 435, 441, 443, 442, 448/1, 459/1, 765/1, 462/2, 462/1, 461, 460, 777/2, 473/1, 477, 429/4, 448/3, 448/1, 429/1, 431/2, 432/2, 424, 777/3, 768/5, 426, 450/1, 801, 465/2, 458/3, 765/2, 447/2, 447/1, 447/2, 445/2, 446/2, 428/1, 414, 415, 410/2, 411/2, 408/2, 405/2, 406/2, 399/3, 400/2, 399/2, 397/2, 393, 448/2, 458/6, 464/2, 474/2, 481, 766/2, 488/2, 489/2, 495/2, 494/2, 537/2, 538/3, 541/2, 542/2, 545/2, 544/2, 549/2, 548/2, 550/2, 555/2, 767/19, 767/18, 559/2, 563/2, 767/17, 555/1, 550/1, 549/1, 544/1, 545/1, 542/4, 537/1, 495/1, 489/1, 479/2, 474/4, 463/1, 767/6, 767/7, 567/2, 566, 569/3, 571/1, 571/2, 572, 573, 577, 578, 579, 582, 583/1, 583/2, 587, 588, 591/2, 597/2, 599/2, 602/2, 780, 781/12, 767/16, 767/15, 559/1, 563/1, 567/1, 767/1, 568, 767/14, 575, 576/1, 585, 592/2, 593/6, 592/1, 595/1, 595/14, 595/2, 606, 605/1, 608/1, 610/1, 611/1, 613/1, 616, 771/1, 636, 633, 632, 630, 631, 629, 627, 625, 624, 666, 665/2, 668/1, 668/3, 668/2, 772, 677, 770/1, 678, 680, 685, 686, 690, 704, 702, 706/1, 706/2, 773/2, 699, 701, 731, 733/1, 729, 728, 803, 770/3, 665/1, 807, 804, 768/1, 595/11, 617/2, 634, 771/2, 697/1, 730, 857/4, 857/1, 857/5, 857/2, 852, 851, 843, 837, 834, 830/1, 826/1, 834, 1659, 815/2, 815/10, 815/7, 815/6, 812/1, 812/2, 805/1, 805/4, 805/5, 805/6, 774/4, 774/6, 1652/1, 772, 1659, 773, 805/2, 810, 1645/6;
– k. o. Selovec: 46, 44, 43/1, 47, 45, 63/2, 64/2, 41/4, 41/5, 48/2, 79/5, 79/1, 79/2, 34, 1090, 22/7, 16/19, 16/20, 22/6, 22/10, 22/3, 22/8, *87, 1089/4, 16/6, 16/15, *96, 16/17, 16/13, 1089/1, 29/6, 29/1, 10/40, 10/39, 29/4, 10/6, 10/2, 10/5, 10/7, 9/3, 9/1, 8/1, 7/1, 1087/1, 10/4, 93/1, 92/1, 10/23, 100/2, 104/2, 10/22, 10/21, 10/20, 104/1, 114/16, 114/17, 114/2, 112, 103/2, 114/1, 114/7, 114/12, 114/13, 114/14, 115/1, 119, 121, 130, 1091, 127, 126, *11/2, 118, *11/1, 110/1, 107, *8, 108, 10/19, 8/2, 1087/25, 1087/13, 1087/6, 10/25, 10/16, 1087/14, 7/3, 30, 10/13, 31/4, 31/7, 31/1, 32/1, 32/6, 32/5, 32/3, 32/7, 1089/9, 22/5, 1089/14, 21, 16/5, 1068, 1120/3, 1069;
– k. o. Vrhe: 1032, 1619/1, 1031/1, 1034/2, 1030/7, 1619/5, 1639/4, 1025/5, 774/6, 1652/1, 772, 1659, 774/1, 769/2, 774/2, 767/2;
– k. o. Pameče: 1331/48, 1331/47, 1331/34, *35/2, 1333, 1412/1, 1336, 1438/1, 1393, 861, 858, 860, 859, 1394, 1331/35, 1331/14, 1331/27, 1505/7;
– k. o. Gradišče: 6, 51/2, 45/1, 44, 41, 40, 37/2, 1526/2, 753/2, 138/2, 752/2, 756, 758, 747, 748, 746/1, 743/3, 721/5, 809/3, 809/1, 743/3, 722/6, 759/1, 759/5, 757/1, 1573/5, 759/3, 755/2, 767/1, 1526/6, 1573/3, 23, 20/3, 20/2, 17/2, 54, 51/1, 50/2, 14/1, 14/3, 11/5, 17/1, 1528/10, 53, 1528/16, 1528/4, 1573/4, 1628, 1526/1, 1573/1, 1573/9, 757/2, 746/2, 753/1, 820/3, 826, 1577/1, 828/1, 1577/4, 828/5, 1631/2;
– k. o. Legen: 1384/2, 166/3, 166/5, 166/6, 178/1, 168/2, 168/1, 169/2, 170, 173, 174, 183, 184, 180, 159/2, 1379/4, 158/21, 158/63, 158/65, 158/67, 158/69, 158/71, 159/19, 150/6, 1364/7, 1364/1, 1368/1, 96/20, 158/59, 158/53, 158/52, 158/51, 95/94, 96/39, 95/50, 96/37, 96/4, 96/14, 96/15, 96/8, 96/9, 96/17, 96/21, 96/10, 98/1, 100/3, 97/4, 97/3, 97/2, 96/13, 97/23, 155/1, 97/23, 96/19, 155/3, 155/4, 155/6, 155/5, 1399/2, 1399/1, 1364/4, 97/10, 100/2, 129/3, 1368/5, 129/2, 129/6, 138/10, 138/6, 129/7, 133/3, 133/2, 135/2, 135/3, 1374/2, 1374/16;
– k. o. Šmartno pri Slovenj Gradcu: 832/28, 837/23, 832/4, 828, 804/2, 805, 826/3, 800/1, 799, 794, 801/2, 782/1, 1104/1, 770/3, 770/2, 1105/1, 766/1, 765, 1135/14, 766/2, 741/2, 741/1, 742, 734, 885, 884, 883/1, 880, 890, 879/1, 1121/4, 879/3, 879/4, *199, 875, 864, 865/3, *119, 865/5, 824/1, *110, 820, 816/1, 826/2, 1156, 826/4, 816/1, 822/2, 822/1, 1102/1, 1135/1, 816/3, 1102/5, 743/2, 1130/1, 832/10, 832/22, 1121/21, 1121/11, 1121/7, 1120/1, 865/4, 832/29.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
– sprejemanje sprememb prostorskih aktov na zavarovanem območju,
– izdajanje gradbenih dovoljenj in
– urejanje novih trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na digitalnem katastrskem načrtu, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah v merilu 1:2000, in seznam koordinat tehničnih elementov, ki omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Občini Dravograd, Mestni občini Slovenj Gradec, Upravni enoti Dravograd ter Upravni enoti Slovenj Gradec.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-29/2010
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EVA 2010-2511-0101
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost