Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4118. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 11024.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 35. seji dne 16. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za:
1. Biomeliorativne ukrepe:
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež,
2. Biotehnične ukrepe:
– krmljenje divjadi,
– obdelovanje krmnih njiv,
3. Tehnične ukrepe:
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,
– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
3. člen
Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
Pogoje, namen in način porabe teh sredstev ter vrsto in obseg razpisanih ukrepov za varstvo divjadi določi z javnim razpisom župan.
4. člen
Upravičenci za sofinanciranje ukrepov navedenih v 2. členu tega odloka, so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Ilirska Bistrica.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 426-2/2010
Ilirska Bistrica, dne 17. septembra 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost