Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4109. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica, stran 10991.

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se imenuje za:
– predsednika: Zvonko Janež, Globel 12 b, Sodražica
– za namestnika predsednika: Maruša Pakiž Arko, Glinškova pl. 6, Ljubljana
– člana: Vinko Zajc, Žimarice 71 a, Sodražica
– namestnika člana: Lea Zajc, Žimarice 22, Sodražica
– člana: Gregor Pirc, Podgorska c. 18, Sodražica
– namestnika člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica
– člana: Francka Ambrožič, Zamostec 55 A, Sodražica
– namestnika člana: Stane Hočevar, Na pesek 15, Sodražica.
II.
Sedež občinske volilne komisije je v Sodražici, Trg 25. maja 3.
III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.
IV.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta in začne teči s prenehanjem mandata občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 109/06).
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-6/2010
Sodražica, dne 16. septembra 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.