Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 10949.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 42. seji dne 9. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
I.
V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 62/95) se I. člen spremeni tako, da glasi:
»Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje nepremičnine na območju občine Krško, ki so v upravljanju javnih zavodov in so namenjene kulturi:
1) Valvasorjeva knjižnica Krško, del nepremičnine, v izmeri 1155 m2, ki stoji na parceli št. *91.S, k.o. Krško, last Rimokatoliškega samostana kapucinov, in sicer tisti del, s katerim upravlja in ga ima v brezplačni rabi Valvasorjeva knjižnica Krško.
2) Valvasorjeva knjižnica Krško, izposojevališče Videm, del nepremičnine, v izmeri 40 m2, ki stoji na parcelah št. 491/10 in 491/12, obe k.o. Stara vas, last Občine Krško, v upravljanju Valvasorjeve knjižnice Krško.
3) Valvasorjeva knjižnica Krško, izposojevališče Senovo, del nepremičnine, v izmeri 147,40 m2, ki stoji na parceli št. 113.S, k.o. Senovo, last Občine Krško, v upravljanju Valvasorjeve knjižnice Krško.
4) Kulturni dom Krško, v izmeri 7273 m2, ki stoji na parcelah 493/1, 500/4, 504/4, vse k.o. Stara vas, last Občine Krško, v upravljanju Kulturnega doma Krško.
5) Galerija Krško, v izmeri 167 m2, ki stoji na parceli št. 32.S, k.o. Krško, last Občine Krško, v upravljanju Kulturnega doma Krško.
6) Valvasorjev kompleks, v izmeri 1.721,09 m2, ki stoji na parcelah št. 51.S, 53.S, 54.S, vse k.o. Krško, last Občine Krško, v upravljanju Kulturnega doma Krško v deležu 93,6%, v deležu 6,4% pa objekt upravlja Občina Krško.
7) Grad Brestanica, v izmeri 2212 m2, ki stoji na parceli št. 75/1.S, k.o. Brestanica, last Občine Krško, v upravljanju Kulturnega doma Krško.
8) Dom XIV. divizije Senovo – dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi pomožnimi prostori, del nepremičnine v izmeri 989,45 m2, ki stoji na parceli št. 457/14, k.o. Dovško, last Občine Krško, v upravljanju Osnovne šole XIV. divizije Senovo.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v zgoraj navedenih nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.«
II.
V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 62/95) se II. člen spremeni tako, da glasi:
»Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje nepremičnine na območju občine Krško, ki so javna lastnina in so namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1) Atelje Štoviček Leskovec, v izmeri 170 m2, ki stoji na parceli št. 267/2.S, k.o. Krško, po darilni pogodbi last Občine Krško.
2) Dvorana v parku, p.c. Sv. Križa Krško, v izmeri 187 m2, ki stoji na parceli št. 315/1.S, k.o. Krško, last Občine Krško.
3) Dom svobode Brestanica, v izmeri 221 m2, ki leži na parceli št. 25.S, k.o. Brestanica, v lasti Krajevne skupnosti Brestanica, v upravljanju KD Svoboda Brestanica.
4) Kulturnoprosvetni dom Veliki Trn, v izmeri 128 m2, ki leži na parceli št. 367.S, k.o. Veliki Trn, last Občine Krško.
5) Kulturni dom Bena Zupančiča Zdole – dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi prostori, v izmeri 380,32 m2, ki leži na parceli št 34/10.S, k.o. Pleterje, v solastništvu Krajevna skupnosti Zdole in Občine Krško.
6) Dom DKD Svobode Senovo, v izmeri 194 m2, ki leži na parceli št. 457/4, k.o. Dovško, last Občine Krško.
7) Kulturnoprosvetni dom Podbočje – dvorana za kulturne prireditve s pripadajočimi prostori, v izmeri 150 m2, ki leži na parceli št. 294.S, k.o. Podbočje, last Občine Krško.
8) Dvorana Večnamenskega gasilskega in krajevnega doma Gora, del nepremičnine, v izmeri 110 m2, ki leži na parcelah št. 883/4 in 885/1 v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Gora in na parceli št. 885/2 v lasti Rimskokatoliškega župnijstva v Krškem.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.«
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 629-2/2010-O703
Krško, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost