Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4093. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, stran 10935.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 34. seji dne 2. 9. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
1. člen
V Pravilniku o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar (Uradni list RS, št. 109/08) se v 3. členu spremeni:
– 3. točka tako, da se glasi:
»priložnostna darila manjše vrednosti so darila, dana ob posebnih priložnostih, ki ne presegajo vrednosti 75 € in katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 150 €, če so prejeta od iste osebe«
– 4. točka tako, da se glasi:
»simbolična darila (darila zanemarljive vrednosti) so darila manjše vrednosti, katerih vrednost ne presega 25 €.«
2. člen
V 4. členu se spremeni:
– tretji odstavek tako, da se glasi:
»Protokolarna darila in priložnostna darila, za katera se po sprejemu ugotovi, da presegajo vrednost 75 €, oziroma katerih skupna vrednost presega 150 €, če so prejeta od iste osebe, postanejo last občine.«
– v četrtem odstavku se spremeni tretja alinea tako, da se glasi:
»– izročena v obliki denarja, vrednostnih papirjev ali dragocene kovine.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2010
Dravograd, dne 2. septembra 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost