Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 10935.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08), v skladu s 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 34. seji dne 2. 9. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 109/08) se v 12. členu spremeni:
– drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predsednik in tajnik občinske volilne komisije imata pravico do enkratnega nadomestila v znesku, ki je enak povprečni mesečni plači za poklicno opravljanje funkcije župana v občini.«
– tretji odstavek tako, da se glasi:
»Namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika imata pravico do enkratnega nadomestila v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisije.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2010
Dravograd, dne 2. septembra 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost