Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4091. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 10934.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US, 120/06 – odl. US in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 33. redni seji dne 8. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičninah:
– parc. št. 1043/13, pot, v izmeri 762 m2, ki je vpisana v vl. št. 964, k.o. Divača, v listu B kot javno dobro v lasti Občine Divača
– parc. št. 1043/34, cesta, v izmeri 468 m2, ki je vpisana v vl. št. 964, k.o. Divača, v listu B kot javno dobro v lasti Občine Divača
– parc. št. 1043/54, cesta, v izmeri 163 m2, ki je vpisana v vl. št. 964, k.o. Divača, v listu B kot javno dobro v lasti Občine Divača in se vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. kot lastnina Občine Divača.
2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0013/2010-06
Divača, dne 8. septembra 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost