Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4081. Pojasnilo 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV), stran 10879.

Na podlagi 88. in 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-31/2010 z dne 31. 8. 2010 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na redni 123. seji dne 16. 9. 2010 sprejel
P O J A S N I L O 8
Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV)
Neodvisni ocenjevalec vrednosti je po MSOV oseba, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz točke 3.3. poglavja Kodeksa vedenja MSOV, in iz točk 6.13.3 in 6.13.4 Mednarodnega načina uporabe ocenjevanja vrednosti 2 – ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega posojanja. Z MSOV predpisane kriterije za opredelitev ocenjvalca vrednosti v Sloveniji izpolnjujejo samo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij, pooblaščeni ocenjevalci vrednosti strojev in opreme ter pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki jim ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo.
Obrazložitev
MSOV v točki 3.3 (poglavje Kodeks vedenja) ocenjevalca vrednosti določa takole:
Ocenjevalec vrednosti je oseba, ki ima potrebno izobrazbo, sposobnosti in izkušnje za opravljanje ocenjevanja vrednosti. Ocenjevalec vrednosti je ugledna oseba, ki:
– si je pridobila ustrezno diplomo v priznanem izobraževalnem centru ali enakovredno akademsko izobrazbo,
– ima ustrezne izkušnje in je zmožna ocenjevati vrednost na trgu in vrsto sredstva; se zaveda, razume in lahko pravilno uporablja tiste priznane metode in tehnike, ki so potrebne za izvedbo verodostojnega ocenjevanja vrednosti,
– je članica priznanega nacionalnega strokovnega organa za ocenjevanje vrednosti,
– opravlja program strokovnega izobraževanja v času svoje strokovne kariere, in
– upošteva vse zahteve kodeksa vedenja.
Mednarodni način uporabe ocenjevanja vrednosti 2 (Ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega posojanja) pa v točki 6.13 določa:
– 6.13.3 Pri izvajanju ocenjevanja vrednosti za namene posojanja je posebno pomembno, da je ocenjevalec vrednosti neodvisen od posojevalca.
– 6.13.4 Pomembno je, da ima ocenjevalec vrednosti ustrezne izkušnje o določeni vrsti in lokaciji zadevnega premoženja ali da poišče pomoč strokovnjaka ali izvedenca, če takšnih izkušenj nima.
Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 100/09) določa, da morajo biti ocene vrednosti nepremičnin, ki jih izdela neodvisni cenilec v celoti skladne z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards Committee – IVSC). Glede na to, da Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih določa, da morajo biti ocene vrednosti nepremičnin v celoti pripravljene v skladu z MSOV, velja, da mora biti v celoti upoštevana tudi opredelitev »neodvisnega cenilca« na način, kot je ta predpisana v MSOV. Ker se torej Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih sklicuje na MSOV in neodvisnega cenilca, je tudi na podlagi tega pojasnila nedoumno in jasno opredeljeno, da je tudi »neodvidni cenilec«, ki na podlagi Sklepa o kreditnih zavarovanjih v skladu z MSOV izdela oceno vrednosti nepremičnin lahko le pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin vpisan v register, ki ga na podlagi določb 158. člena ZRev-2 vodi Slovenski inštitut za revizijo.
Št. 11/2010
Ljubljana, dne 16. septembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost