Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4079. Pojasnilo 1 – Končno poročanje o izsledkih posla, stran 10879.

Na podlagi tretje alineje 1. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej ZRev-2) in 6. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Strokovni svet Inštituta dne 16. 9. 2010 sprejel
P O J A S N I L O 1
Končno poročanje o izsledkih posla
Razširjanje izsledkov je opredeljeno v standardu 2440 (Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju). Skladno z navedenim standardom mora notranjerevizijski predstojnik (v nadaljevanju NRP) predložiti izsledke ustreznim strankam; mora se torej odločiti o tem, komu bo končno poročilo o poslu poslano. V 2440.A1 je zapisano, da je NRP odgovoren za poročanje o končnih izsledkih strankam, ki lahko zagotovijo, da bodo izsledki upoštevani, kot je potrebno. Skladno s standardom 1110.A1 nihče ne sme vplivati na odločanje o poročanju o izsledkih, kar pomeni, da je odločitev v rokah NRP.
Izsledke je treba predložiti odgovorni osebi za revidirano področje in neposredno nadrejeni osebi ter najvišjemu vodstvu, lahko pa tudi drugim strankam. Izbira drugih strank je prepuščena NRP in je odvisna od velikosti, organiziranosti in prepoznavnosti notranjerevizijskega izvajalca, obvladovanja tveganj in drugih kriterijev. NRP naj pri odločanju o tem, komu predložiti izsledke, razmisli, komu bodo izsledki koristili ter kdo bo lahko na podlagi ugotovitev in priporočil izboljšal obvladovalno okolje in pripomogel k izboljšanju obvladovanja tveganj. NRP lahko posameznim strankam pošlje celotno poročilo ali zgolj izsek iz poročila (na primer samo pregled ugotovitev in priporočil). NRP naj vodi seznam prejemnikov poročila (navedeni v poročilu).
Razširjanje izsledkov je odvisno tudi od narave posameznega notranjerevizijskega posla in se torej lahko razlikuje med posameznimi opravljenimi notranjimi revizijami. Nekateri pregledi so namenjeni zgolj vodstvu revidiranega področja (na primer posebnosti /specifike/ pri notranji reviziji kadrovske funkcije), drugi večjemu krogu strank (na primer sistemskih napak pri pooblastilih), tretji pa vodstvom področij, ki imajo podobne naloge kot revidiranec (na primer maloprodajnih enot, poslovalnic, odvisnih družb).
Predložitev izsledkov strankam zunaj organizacije je opisana v standardu 2440.A2.
Št. 9/2010
Ljubljana, dne 16. septembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost