Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4074. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB, stran 10869.

Na podlagi 12. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za zdravje
S E Z N A M
o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
1. člen
V Seznamu snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08, 5/09 in 8/10) se v 1. členu:
– v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »Direktivo Komisije 2009/151/ES z dne 27. novembra 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev tolilfluanida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 78; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/151/ES)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2010/11/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev varfarina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/11/EU)«;
– v prvi alinei prvega odstavka na koncu besedila namesto podpičja postavi vejica in doda naslednje besedilo: »Direktivo Komisije 2010/5/EU z dne 8. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev akroleina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 24), Direktivo Komisije 2010/7/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev magnezijevega fosfida, ki sprošča fosfin, kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 33), Direktivo Komisije 2010/8/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev varfarin natrija kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 37), Direktivo Komisije 2010/9/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za razširitev vključitve aluminijevega fosfida, ki sprošča fosfin, kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi na 18. vrsto izdelkov, opredeljenih v Prilogi V k navedeni uredbi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 40), Direktivo Komisije 2010/10/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev brodifakuma kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 44) in Direktivo 2010/11/EU«.
2. člen
V Prilogi se v Seznam snovi I – Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih za zaporedno številko 15 doda nova zaporedna številka 16, pod številko 20 dopolni besedilo z dodatnim besedilom, za zaporedno številko 25 pa dodajo nove zaporedne številke 26, 30, 32 in 33, kakor je določeno v Prilogi tega seznama.
3. člen
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-48/2010
Ljubljana, dne 20. avgusta 2010
EVA 2010-2711-0042
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost