Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4060. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1B), stran 10861.

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 21. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1B)
1.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 107/08 in 74/09) se v I. poglavju črta 2. točka.
Dosedanje točke 3 do 15 se ustrezno preštevilčijo.
2.
V II. poglavju se črta 2. točka.
Dosedanje točke 3 do 15 se ustrezno preštevilčijo.
3.
Za II. poglavjem se doda novo II.a poglavje, ki se glasi:
»II.a
Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10):
– opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije,
– obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije,
– obravnava predloga za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije.«.
4.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/10-72/7
Ljubljana, dne 21. septembra 2010
EPA 1168-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost