Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3885. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci, stran 10538.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 34. redni seji dne 19. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
1. člen
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 391,07 EUR.
2. člen
Kot osnova za določitev plačila staršev v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih se določi cena v višini 350,82 EUR. Razlika cene v višini 40,25 EUR do polne ekonomske cene 391,07, se krije iz Proračuna Občine Puconci.
Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, katerih sredstva v višini z odločbo določenega plačila za starše zagotavlja država iz svojega proračuna.
3. člen
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Občina Puconci v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, lahko dodatno uveljavljajo olajšave v zvezi z odplačilom anuitet zaradi najetega stanovanjskega kredita v primeru reševanja lastnega stanovanjskega problema družine. Kot olajšava se upoštevajo vplačane anuitete, ki se v postopku izračuna vrtca odštevajo od bruto dohodka družine. Kot dokazilo o najetju stanovanjskega kredita morajo starši predložiti fotokopije kreditne pogodbe za namenski (stanovanjski) kredit in izpisek oziroma potrdilo poslovne banke o višini zadnjih treh vplačanih mesečnih anuitetah.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca (Uradni list RS, št. 61/09).
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2010 dalje, razen 4. člena, kateri se začne uporabljati s 1. 1. 2011.
Št. 602-0044/2010
Puconci, dne 19. avgusta 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti