Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2010 z dne 6. 9. 2010

Kazalo

3862. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica, stran 10511.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) je župan Občine Brezovica dne 25. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
1.
S sklepom se spremeni 3. člen Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica. Spremenijo se roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz ter spremenijo in dopolnijo nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve.
Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz:
+-----------------------------+-----------------+
|Dejanje           |Rok       |
+-----+-----------------------+-----------------+
|1  |začetek – sklep o   |marec 2008    |
|   |pripravi        |         |
+-----+-----------------------+-----------------+
|2  |priprava osnutka OPN  |avgust 2010   |
+-----+-----------------------+-----------------+
|3  |vloga za smernice in  |september 2010  |
|   |odločitev CPVO     |         |
+-----+-----------------------+-----------------+
|4  |priprava dopolnjenega |januar 2011   |
|   |osnutka OPN      |         |
|   |– Izdelava variantnih |         |
|   |rešitev        |         |
|   |– Priprava okoljskega |         |
|   |poročila        |         |
|   |– Preverba kakovosti  |         |
|   |okoljskega poročila  |         |
+-----+-----------------------+-----------------+
|5  |sodelovanje javnosti  |april 2011    |
|   |– Obvestilo javnosti o |         |
|   |javni razgrnitvi    |         |
|   |– Javna razgrnitev OPN |         |
|   |– Javna razgrnitev   |         |
|   |okoljskega poročila  |         |
|   |– Javna obravnava   |         |
+-----+-----------------------+-----------------+
|6  |priprava predloga OPN |maj 2011     |
|   |– Preučitev pripomb in |         |
|   |predlogov javne    |         |
|   |razgrnitve       |         |
+-----+-----------------------+-----------------+
|7  |potrditev predloga   |avgust 2011   |
|   |občinskega       |         |
|   |prostorskega načrta  |         |
|   |– Vloga za mnenje   |         |
|   |– Mnenje nosilcev   |         |
|   |urejanja prostora   |         |
|   |– Opredelitev NUP o  |         |
|   |sprejemljivosti    |         |
|   |vplivov OPN      |         |
|   |– Sklep o potrditvi  |         |
|   |sprejemljivosti OPN na |         |
|   |okolje         |         |
|   |– Potrditev OPN s   |         |
|   |sklepom ministra    |         |
+-----+-----------------------+-----------------+
|7a* |odločitev Vlade glede |         |
|   |potrditve/zavrnitve  |         |
|   |predloga OPN      |         |
+-----+-----------------------+-----------------+
|8  |sprejem OPN na     |november 2011  |
|   |občinskem svetu    |         |
+-----+-----------------------+-----------------+
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve:
+--------------------+-----------------------------------------+
|1. RAZVOJ POSELITVE |MINISTRSTVO ZA OKOLJE          |
|          |IN PROSTOR                |
|          |Direktorat za prostor          |
|          |Dunajska 21, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|2. KMETIJSTVO    |MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO  |
|          |IN PREHRANO               |
|          |Sektor za sonaravno kmetijstvo      |
|          |Oddelek za kmetijski prostor       |
|          |Dunajska 22, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|3.a GOZDARSTVO,   |MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO I |
|LOVSTVO IN RIBIŠTVO |N PREHRANO                |
|          |Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in   |
|          |ribištvo                 |
|          |Dunajska 22, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|3.b GOZDARSTVO   |ZAVOD ZA GOZDOVE             |
|          |SLOVENIJE, OE LJUBLJANA         |
|          |Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana     |
+--------------------+-----------------------------------------+
|3.c RIBIŠTVO    |ZAVOD ZA RIBIŠTVO            |
|          |SLOVENIJE                |
|          |Sp. Gameljne 61a, 1211 Šmartno      |
+--------------------+-----------------------------------------+
|4. RABA in     |AGENCIJA RS ZA OKOLJE          |
|UPRAVLJANJE Z    |Urad za upravljanje z vodami       |
|VODAMI       |Vojkova 1b, 1000 Ljubljana        |
+--------------------+-----------------------------------------+
|5. RAVNANJE Z    |MINISTRSTVO ZA OKOLJE          |
|ODPADKI IN ČISTILNE |IN PROSTOR                |
|NAPRAVE       |Direktorat za okolje           |
|          |Dunajska 48, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|6. HRUP IN KAKOVOST |MINISTRSTVO ZA OKOLJE          |
|ZRAKA        |IN PROSTOR                |
|          |Direktorat za okolje           |
|          |Sektor za okolje in podnebne       |
|          |spremembe                |
|          |Dunajska 48, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|7. METEOROLOGIJA  |AGENCIJA RS ZA OKOLJE          |
|          |Urad za meteorologijo          |
|          |Vojkova 1b, 1000 Ljubljana        |
+--------------------+-----------------------------------------+
|8. OHRANJANJE    |ZAVOD RS ZA VARSTVO           |
|NARAVE       |NARAVE, OE LJUBLJANA           |
|          |Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana      |
+--------------------+-----------------------------------------+
|9. VARSTVO KULTURNE |MINISTRSTVO ZA KULTURO          |
|DEDIŠČINE      |Direktorat za kulturno dediščino     |
|          |Maistrova 10, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|10.a PROMET     |MINISTRSTVO ZA PROMET          |
|          |Direktorat za promet           |
|          |Tržaška 19, 1000 Ljubljana        |
+--------------------+-----------------------------------------+
|10.b CESTE     |MINISTRSTVO ZA PROMET          |
|          |Direkcija RS za ceste          |
|          |Sektor za planiranje in analize     |
|          |Tržaška 19, 1000 Ljubljana        |
+--------------------+-----------------------------------------+
|10.c AVTOCESTE   |MINISTRSTVO ZA PROMET          |
|          |Direktorat za ceste           |
|          |Langusova 4, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|10.č ŽELEZNICE   |Slovenske železnice d.d.         |
|          |Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana      |
+--------------------+-----------------------------------------+
|10.d LETALSTVO   |MINISTRSTVO ZA PROMET          |
|          |Direktorat za civilno letalstvo     |
|          |Langusova 4, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|11. MINERALNE    |MINISTRSTVO               |
|SUROVINE/      |ZA GOSPODARSTVO             |
|RUDARSTVO      |Direktorat za energijo          |
|          |Sektor za rudarstvo           |
|          |Kotnikova 5, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|12. TELEKOMUNIKACIJE|MINISTRSTVO ZA VISOKO          |
|          |ŠOLSTVO, ZNANOST             |
|          |IN TEHNOLOGIJO              |
|          |Direktorat za informacijsko družbo    |
|          |Kotnikova 38, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|13.a ENERGETIKA   |MINISTRSTVO               |
|          |ZA GOSPODARSTVO             |
|          |Direktorat za energijo,         |
|          |Kotnikova 5, Ljubljana          |
+--------------------+-----------------------------------------+
|13.b ENERGETIKA   |GEOPLIN PLINOVODI d.o.o.         |
|          |Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, |
|          |1001 Ljubljana              |
+--------------------+-----------------------------------------+
|13.c ENERGETIKA   |ELES PE, d.o.o., Hajdrihova 2, P.P.   |
|          |255, 1001 Ljubljana           |
+--------------------+-----------------------------------------+
|13.d ENERGETIKA   |Elektro Ljubljana, d.d.         |
|          |Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana     |
+--------------------+-----------------------------------------+
|14. TURIZEM     |MINISTRSTVO               |
|          |ZA GOSPODARSTVO             |
|          |Direktorat za turizem          |
|          |Kotnikova 5, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|15. BLAGOVNE    |MINISTRSTVO               |
|REZERVE       |ZA GOSPODARSTVO             |
|          |Direktorat za notranji trg,       |
|          |Sektor za preskrbo in blagovne      |
|          |rezerve,                 |
|          |Kotnikova 5, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|16. SOCIALNE ZADEVE,|MINISTRSTVO ZA DELO,           |
|SOCIALNI RAZVOJ IN |DRUŽINO IN SOCIALNE           |
|VARSTVO       |ZADEVE                  |
|          |Direktorat za socialne zadeve      |
|          |Kotnikova 5, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|17. ZDRAVSTVENO   |MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE          |
|VARSTVO       |Direktorat za zdravstveno varstvo    |
|          |Štefanova 5, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|18.a ŠOLSTVO IN   |MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO          |
|ŠPORT        |IN ŠPORT                 |
|          |Direktorat za predšolsko in šolsko    |
|          |vzgojo                  |
|          |Masarykova 16, 1000 Ljubljana      |
+--------------------+-----------------------------------------+
|18.b ŠOLSTVO IN   |MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO          |
|ŠPORT        |IN ŠPORT                 |
|          |Direktorat za šport           |
|          |Masarykova 16, 1000 Ljubljana      |
+--------------------+-----------------------------------------+
|19. PRAVOSODJE   |MINISTRSTVO               |
|          |ZA PRAVOSODJE              |
|          |Direktorat za pravosodno upravo     |
|          |Župančičeva 3, 1000 Ljubljana      |
+--------------------+-----------------------------------------+
|20. ZAŠČITA IN   |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,         |
|REŠEVANJE      |Uprava RS za zaščito           |
|          |in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000   |
|          |Ljubljana                |
+--------------------+-----------------------------------------+
|21. OBRAMBA     |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO          |
|          |Direktorat za obrambne zadeve      |
|          |Urad za civilno obrambo         |
|          |Sektor za civilno obrambo,        |
|          |Vojkova cesta 55, Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
|22. NOTRANJE ZADEVE |MINISTRSTVO ZA NOTRANJE         |
|          |ZADEVE                  |
|          |Sekretariat               |
|          |Urad za notranje zadeve         |
|          |Štefanova 2, 1501 Ljubljana       |
+--------------------+-----------------------------------------+
Nosilci javnih pooblastil:
– OBČINA BREZOVICA (PODROČJE LOKALNIH CEST), Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
– JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana
– JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
– JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250/10-IS
Brezovica, dne 25. avgusta 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti