Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010

Kazalo

3707. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov, stran 10242.

Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 4. člena, osmega odstavka 13. člena ter prvo alinejo petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) in 6. členom Odredbe o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07, 78/08, 126/08, 9/09 – popr., 58/09 – ZPlaSS, 109/09 in 59/10 – ZOPSPU) se v 16. členu v prvem stavku besedilo »v roku 30 dni od« nadomesti z besedilom »z dnem«, v drugem stavku pa se besedilo »Po preteku 30 dni od« nadomesti z besedilom »Z dnem«.
2. člen
V drugem odstavku 44. člena se besedilo »v roku osmih dni po dokončnosti« nadomesti z besedilom »z dokončnostjo«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-431/2010
Ljubljana, dne 16. avgusta 2010
EVA 2010-1611-0128
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost