Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010

Kazalo

3706. Pravilnik o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja, stran 10242.

Na podlagi 28. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev višine nagrade za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) in stroškov, do povrnitve katerih je upravičen pri opravljanju svojih nalog.
2. člen
Zastopniku pripada:
– za prvi obisk osebe, ki je upravičena do zastopanja (v nadaljnjem besedilu: oseba) 60 eurov (pregled dokumentacije, prvi intervju, izpolnjevanje dokumentacije, informiranje o pravicah osebe, posredovanje pri zapletih pri obravnavi, vodenje dokumentacije),
– za vsak nadaljnji obisk osebe (pregled dokumentacije, izpolnjevanje dokumentacije, informiranje o pravicah osebe, posredovanje pri zapletih pri obravnavi, vodenje dokumentacije) 20 eurov za posamezno zastopanje, ki traja do 30 minut in 40 eurov za posamezno zastopanje, ki traja nad 30 minut.
3. člen
Stroški, do povrnitve katerih je upravičen zastopnik, so sestavljeni iz potnih stroškov in materialnih stroškov.
4. člen
(1) Potni stroški obsegajo stroške prihoda in vrnitve zastopnika od kraja njegovega stalnega ali začasnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: prebivališče) do psihiatrične bolnišnice za katero je imenovan oziroma kraja, kjer opravlja delo zastopnika (v nadaljnjem besedilu: kraj zastopanja).
(2) Zastopniku se prizna kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja njegovega prebivališča do kraja zastopanja.
(3) Zastopniku, ki kot prevozno sredstvo uporabi javno prevozno sredstvo, se potni stroški priznajo v višini izdatkov za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom.
(4) Zastopniku se v primeru iz drugega odstavka tega člena povrnejo tudi gotovinski stroški, ki so nastali kot posledica uporabe motornega vozila za potovanje (parkirnina, cestnina), kolikor jih je dejansko imel.
(5) Višina kilometrine se odmeri v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v državnih organih za prevoz na delo in z dela.
5. člen
Materialni stroški (pisarniški material in pripomočki ter telefon) se ovrednotijo v višini 10 odstotkov od odmerjene nagrade.
6. člen
(1) Zastopnik uveljavlja izplačilo nagrade in stroškov vsaka dva meseca za vsa opravljena zastopanja v tem obdobju. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) mora zastopnik predložiti pooblastilo iz 13. člena in dnevnik, ki vsebuje poročilo o opravljenem delu iz 15. člena Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (Uradni list RS, št. 49/09) ter sporočiti osebni račun pri poslovni banki, kamor se izplača nagrada in povračilo stroškov.
(2) Zastopnik mora v dnevniku iz prejšnjega odstavka v delu, kjer navede vrste nalog, ki jih je opravil, navesti tudi, ali gre za prvi obisk ali za nadaljnji obisk.
(3) Ministrstvo opravi izplačilo 30. dan po prejetju dnevnika in pooblastila iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2010-1
Ljubljana, dne 16. avgusta 2010
EVA 2010-2611-0083
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost