Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3693. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmartno pri Litiji, stran 10136.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 - popr.), je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. korespondenčni seji dne 4. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za občinski svet Občine Šmartno pri Litiji v letu 2010.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer pa skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas in le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župna oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinskega proračuna najkasneje v 60 dneh po predložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, za Občino Šmartno pri Litiji preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno pri Litiji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/06.
Št. 008-005/2010
Šmartno pri Litiji, dne 4. avgusta 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti