Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3691. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010, stran 10135.

Občina Škofljica objavlja na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08 - odločba US) ter 24., 25. in 26. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 84/07)
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010
I.
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
II.
Volilno kampanjo lahko organizirajo politične stranke, predlagatelji kandidatov, sami kandidati in drugi organizatorji volilne kampanje.
III.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na izrecno za to namenjenih prostorih, samo s soglasjem lastnika naprave. Nameščajo se lahko samo s strani Občine Škofljica potrjeni plakati; vsi nepotrjeni se bodo odstranili na stroške organizatorja.
Prelepljanje in uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
IV.
Za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili, ki omogočajo osnovno informiranje volivcev, se določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
I. na občinskih panojih, ki so nameščeni:
- pred prostori KS Lavrica,
- na parc. št. 449/14 k.o. Lanišče na Škofljici,
- na parc. št. 1785/1 na Pijavi Gorici,
- pred gasilskim domom v Želimljem,
II. na kozolčkih po posameznih naseljih na območju Občine Škofljica.
Zaradi načela enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, smejo imeti vsi plakati, ki bodo nameščeni na plakatnih mestih, format 50 cm x 70 cm.
V.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni Občini Škofljica, najkasneje do 27. avgusta 2010, pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2010. Svojo namero pošljejo na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Skladno z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na podlagi javnega žrebanja, ki bo v sejni sobi Občine Škofljica, na naslovu Šmarska cesta 3, Škofljica, dne 31. 8. 2010, ob 9.00 uri.
VI.
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s temi pogoji.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest, določenih v IV. točki teh pogojev.
Inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti lahko po poteku roka iz prejšnjega odstavka odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s 33. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.
VII.
Ti pogoji se objavijo na spletnih straneh Občine Škofljica www.skofjica.si in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-04/2010
Škofljica, dne 6. avgusta 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost