Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3685. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2010, stran 10127.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08) Mestna občina Novo mesto objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2010
I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08) bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer eden na razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v Novem mestu in drugi ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske »Plava laguna«.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge morajo prispeti najkasneje do 31. 8. 2010 do 11. ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo dne 31. 8. 2010 ob 12. uri v sejni sobi, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti navedeno ime ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo odgovorna za urejenost panoja.
II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN
1. V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in obveščanja Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/10) po katerem izvajajo plakatiranje in obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:
A. na malih plakatnih mestih:
- Tam tam d.o.o., Verovškova ul. 55 b, 1000 Ljubljana.
B. na velikih reklamnih panojih:
- NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo mesto,
- KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000 Novo mesto,
- EUROPLAKAT d.o.o. Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
C. transparenti:
- NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo mesto in
- KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000 Novo mesto.
D. druge oblike oglaševanja:
- AMICUS d.o.o. Planina 3, 4000 Kranj - obešanke na drogovih javne razsvetljave,
- EUROPLAKAT d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana - mupi panoji,
- EUROPLAKAT d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljan, Ljubljana - City light.
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam v času volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje (26. člen Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto).
3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi panoji oziroma površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje dodatnih obvestilnih mest.
4. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod A, B, C in D določajo izvajalci sami.
5. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08).
6. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam v času volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje (26. člen Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto).
7. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi panoji oziroma površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje dodatnih obvestilnih mest.
8. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod A, B in C določajo izvajalci sami.
9. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08).
Št. 041-2/2010
Novo mesto, dne 9. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost