Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3680. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra, stran 10098.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 27. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 729/2 - pašnik 3, v izmeri 630m2, parc. št. 729/3 - dvorišče in stanovanjska stavba, v skupni izmeri 181m2, obe k.o. Ljubno, vpisani pri ZKV št. 202, k.o. Ljubno.
II.
Zemljiščema parc. št. 729/2, 729/3, obe k.o. Ljubno, preneha status javnega dobra. Parc. št. 729/2, 729/3 se odpišeta od vl.št. 202, k.o. Ljubno, in se vpišeta v nov vložek št. __ iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-09/2010
Ljubno, dne 21. julija 2010
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost