Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kočevje, stran 10081.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08 Odl. US) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 - popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 8. izredni seji dne 5. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kočevje
1. člen
V Odloku o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 65/98) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, če je za njihovega kandidata glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Organizatorja, katerih kandidata sta kandidirala v drugem krogu glasovanja, sta upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.«
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o virih sredstev in načinu njihove porabe, kot to določa veljavni zakon, ki ureja volilno kampanjo.«
4. člen
Besedilo 8. člena se črta.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010-1107
Kočevje, dne 5. avgusta 2010
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost