Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3674. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd, stran 10079.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 - UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 4. korespondenčni seji dne 10. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd
1. člen
S tem Odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 57/08).
2. člen
Za 8. členom se doda nov 9. člen, ki se glasi:
»Občina lahko v izjemnih primerih posameznemu upravičencu dodeli tudi izredno denarno pomoč. Znesek izredne denarne pomoči znaša 150 EUR.
Upravičenci do prejema izredne denarne pomoči po tem odloku so občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Dravograd, ki v Občini Dravograd dejansko tudi stalno prebivajo in so na njihovo trenutno materialno stisko neposredno vplivale zaostrene gospodarske razmere zaradi finančne krize. Za neposreden vpliv zaostrenih gospodarskih razmer zaradi finančne krize se šteje, če je posameznik v tekočem letu, ne po svoji krivdi izgubil zaposlitev in ostal brez rednega mesečnega dohodka zaradi zaposlitve v podjetju, za katerega teče stečajni postopek ali postopek uvedbe stečaja nad pravno osebo ali prisilne poravnave in v tistem trenutku zaradi poteka stečajnega postopka še ni prejel sklepa o prenehanju delovnega razmerja in še ni upravičen do denarne socialne pomoči pri pristojnem Centru za socialno delo, oziroma še ni prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve.«
Ostali členi se preštevilčijo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0003/2006-41-4K
Dravograd, dne 10. avgusta 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti