Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3667. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli, stran 10070.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 26. redni seji dne 5. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Bistrica ob Sotli se imenujejo:
1. Suzana Božičnik, univ. dipl. iur., predsednica, stanujoča Trebče 21, Bistrica ob Sotli,
2. Darja Gabron, univ. dipl. iur., namestnica predsednice, stanujoča Bistrica ob Sotli 23, Bistrica ob Sotli,
3. Francka Kunst, članica, stanujoča Bistrica ob Sotli 17b, Bistrica ob Sotli,
4. Jože Domitrovič, namestnik članice, stanujoč Zagaj 26a, Bistrica ob Sotli,
5. Andreja Misja, članica, stanujoča Zagaj 10, Bistrica ob Sotli,
6. Jože Kunst, namestnik članice, stanujoč Trebče 27, Bistrica ob Sotli,
7. Mateja Ulčnik, članica, stanujoča Zagaj 24, Bistrica ob Sotli,
8. Franc Terner, namestnik članice, stanujoč Trebče 73, Bistrica ob Sotli.
II.
Komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.
III.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, Bistrica ob Sotli.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 58/06 in 89/06).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2010-26-04
Bistrica ob Sotli, dne 5. avgusta 2010
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost