Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3666. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje, stran 10070.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 26. redni seji dne 5. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Bistrica ob Sotli v času volilne kampanje.
2. člen
Za čas volilne kampanje Občina Bistrica ob Sotli določa naslednja plakatna mesta, kjer je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili:
- avtobusna postajališča na območju Občine Bistrica ob Sotli,
ter naslednja začasna plakatna mesta:
- oporni zid na vhodu v center Bistrice ob Sotli na obeh straneh ceste,
- začasni pano na platoju pred kulturnim domom Bistrica ob Sotli,
- začasni pano na parkirnem prostoru pred vhodom v Bistrico ob Sotli.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest. Plakate namešča vsak organizator sam. Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca stavb in drugih objektov in zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
4. člen
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega odloka, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Bistrica ob Sotli na stroške organizatorja.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po četrti alineji 33. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Bistrica ob Sotli.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje (Uradni list RS, št. 89/06).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2010-26-02
Bistrica ob Sotli, dne 5. avgusta 2010
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost