Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3623. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radovljica, stran 9923.

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) in 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG št. 23/99 in 19/00) župan Občine Radovljica
R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radovljica
1.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Begunje, Brezje, Kamna gorica, Kropa, Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje, Otok, Podnart, Radovljica, Srednja Dobrava se opravijo v nedeljo, 10. oktobra 2010.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 9. avgust 2010.
3.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-4/2010-1
Radovljica, dne 4. avgusta 2010
Župan
Občine Radovljica
Janko S. Stušek l.r.