Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šalovci, stran 9917.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 108/09), 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) ter 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Šalovci na 28. redni seji dne 28. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šalovci
1. člen
V Odloku o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 57/10) se 47. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1500 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s 6., 9., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 31., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. in 43. členom tega odloka.«
2. člen
Spremeni se 48. člen tako, da se glasi:
»Z globo 420 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s 6., 9., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 31., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. in 43. členom tega odloka.«
3. člena
Spremeni se 49. člen tako, da se glasi:
»Z globo 210 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 6., 9., 10., 11., 12., 14., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 31., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43. in 45. členom tega odloka.«
4. člen
Vsa druga določila Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šalovci ostanejo nespremenjena in v veljavi.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-6/2010
Šalovci, dne 28. julija 2010
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost