Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3605. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 9916.

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter 68. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10)
R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Alfonz Šarh, Impol, Pohorski odred, Dr. Jagodič, Vrhole - Preloge, Zgornja Ložnica, Kebelj, Tinje, Šmartno na Pohorju, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Pragersko - Gaj, Leskovec - Stari Log, Črešnjevec in Laporje bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 9. avgust 2010.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-1/2010-6-0203
Slovenska Bistrica, dne 3. avgusta 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.