Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3604. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov Vaških skupnosti v Občini Ribnica na Pohorju, stran 9916.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 35/2007) je Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na 30. redni seji dne 2. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov Vaških skupnosti v Občini Ribnica na Pohorju
1. člen
S tem odlokom se določa število članov svetov Vaških skupnosti ter število in območja volilnih enot za volitve članov Vaških skupnosti ter število članov, ki se volijo po enoti. Na območju Občine Ribnica na Pohorju so ustanovljene tri Vaške skupnosti kot ožji deli občine, in sicer:
1. Vaška skupnost Hudi Kot obsega območje:
– Hudi Kot – del (od hišne št. 32–125),
– Zgornja Orlica – del (od hišne št. 1–8 in 40–49);
2. Vaška skupnost Josipdol obsega območje:
– naselje Josipdol,
– naselje Zgornji Lehen na Pohorju,
– Ribnica na Pohorju – del (hišna št. 102),
– Hudi Kot – del (hišna št. 7);
3. Vaška skupnost Ribnica na Pohorju obsega območje:
– Ribnica na Pohorju – del (od hišne št. 1–101 in od hišne št. 103–155),
– Zgornja Orlica – del (od hišne št. 9–39),
– Hudi Kot – del (od hišne št. 1–6 in 8–31),
– naselje Zgornji Janževski Vrh;
2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član sveta Vaške skupnosti voli na približno enako število prebivalcev.
I. Volilna enota obsega območje: Vaške skupnosti Hudi Kot.
V I. volilni enoti se voli 5 (pet) članov sveta Vaške skupnosti Hudi Kot.
II. Volilna enota obsega območje Vaške skupnosti Josipdol.
V II. volilni enoti se voli 5 (pet) članov sveta Vaške skupnosti Josipdol.
III. Volilna enota obsega območje: Ribnica na Pohorju – del (od hišne št. 1–101 in od hišne št. 103–155), Hudi Kot – del (od hišne št. 1–6 in 8–31).
V III. volilni enoti se voli 4 (štiri) člane Vaške skupnosti Ribnica na Pohorju.
IV. Volilna enota obsega območje: Zgornja Orlica – del (od hišne št. 9-39) ter naselje Zgornji Janževski Vrh.
V IV. volilni enoti se voli 1 (enega) člana sveta Vaške skupnosti Ribnica na Pohorju.
3. člen
Volišča določi Občinska volilna komisija na osnovi Zakona o lokalnih volitvah.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 041-01/2010-01
Ribnica na Pohorju, dne 2. avgusta 2010
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm l.r.