Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3596. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o., stran 9898.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) ter 26. člena Odloka o pokopaliških in pogrebnih dejavnostih v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 73/98 in 30/09) je Občinski svet Občine Metlika na 27. redni seji sveta dne 1. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o.
I.
Cena za nakup grobnega mesta znaša:
1. 125,19 EUR – za enojni grob in žarni grob,
2. 187,78 EUR – za dvojni grob.
II.
Vzdrževanje pokopališč se zaračuna najemnikom grobnih mest v višini:
1. 16,69 EUR/letno – za enojni grob in žarni grob,
2. 22,95 EUR/letno – za dvojni grob,
3. 41,73 EUR/letno – za trojni grob in grobnico.
III.
Cene iz 1. in 2. točke tega sklepa ne zajemajo davka na dodano vrednost.
IV.
Storitev vzdrževanja pokopališč se zaračuna najemnikom grobnih mest praviloma do konca meseca maja in se poravna s posebno položnico v roku 15 dni od izdaje računa. Nakup grobnega mesta se zaračuna in poravna ob podpisu pogodbe o najemu grobnega mesta.
V.
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v KS Suhor (Uradni list RS, št. 118/08), Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Krajevni skupnosti Podzemelj (Uradni list RS, št. 118/08), Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališča Sv. Rok v Metliki (Uradni list RS, št. 118/08), Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališča na Jugorju pri Metliki (Uradni list RS, št. 118/08) in Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališča Tri Fare v Rosalnicah (Uradni list RS, št. 118/08).
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-124/2008-1
Metlika, dne 1. julija 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.