Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3594. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode, stran 9887.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se sprejmeta tehnična popravka grafičnega dela odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 132/04, 56/06, 48/08, 103/08), za območje Občine Medvode (v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Medvode), in sicer tako:
– da se v dolgoročnem planu Občine Medvode v točki 8. »Kartografski del dolgoročnega plana« v kartografski dokumentaciji k planu list Ljubljana S 11 v merilu 1:5000 v območju urejanja S 10/4 prestavi rezervat bodoče lokalne ceste;
– da se tehnični popravek grafičnega dela odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Medvode vnese v list Škofja Loka – 30.
2. člen
Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/2010
Medvode, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.