Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3593. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk, stran 9887.

Na podlagi 38. člena ZLV-UPB3 in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 3. izredni seji dne 30. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk
1. člen
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Majšperk v sestavi:
   Predsednik:         Beno JANŽEKOVIČ, roj. 24. 5. 1956, stanujoč
                 Kicar 58, 2250 PTUJ
  Namestnik predsednika:    Marjana KACIJAN, roj. 28. 12. 1983, stanujoča
                 Majšperk 51, 2322 MAJŠPERK
  Član:            Tatjana SMOLEJ, roj. 12. 1. 1957, stanujoča
                 Majšperk 59, 2322 MAJŠPERK
  Namestnik člana:       Borut PREDAN, roj. 27. 11. 1936, stanujoč
                 Ptujska Gora 88, 2323 PTUJSKA GORA
  Član:            Mateja BEZJAK, roj. 11. 6. 1986, stanujoča
                 Majšperk 85, 2322 MAJŠPERK
  Namestnik člana:       Mateja LESKOVAR, roj. 21. 1. 1986, stanujoča
                 Majšperk 24a, 2322 MAJŠPERK
  Član:            Nataša SKLEDAR, roj. 28. 1. 1982, stanujoča
                 Stogovci 11, 2323 PTUJSKA GORA
  Namestnik člana:       Andrej VRABIČ, roj. 4. 2. 1974, stanujoč
                 Majšperk 38, 2322 MAJŠPERK.
2. člen
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta od dneva pričetka veljave sklepa o imenovanju.
3. člen
Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Majšperk 32a, 2322 MAJŠPERK.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 041-1/2010-28
Majšperk, dne 30. julija 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.