Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3591. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško, stran 9886.

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ter 35. in 113. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10)
R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja vas, Gora, Koprivnica, mesta Krško, Krško polje, Leskovec, Podbočje, Raka, Rožno - Presladol, Senovo, Senuše, Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, Veliki Podlog, Veliki Trn in Zdole bodo v nedeljo 10. oktobra 2010.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči volilni roki za volilna opravila, se šteje 9. avgust 2010.
III.
Za izvedbo volitev skrbijo Občinska volilna komisija Krško in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 041-2/2010 O302
Krško, dne 30. julija 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.