Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3585. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci, stran 9868.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08) in 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 28. redni seji dne 30. 7. 2010 sprejel
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
1.
Za čas volilne kampanje za lokalne volitve 2010, Občina Gornji Petrovci določa naslednja brezplačna plakatna mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
– oglasne deske velikosti 2 x 3 m na lokacijah: Križevci, Gornji Petrovci, Šulinci.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in ob pločnikih.
Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih za plakatiranje, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišča, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.
Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih postajališčih.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
2.
Organizatorji volilne kampanje opravijo plakatiranje sami. Pri tem morajo zagotoviti enakopravnost za vse organizatorje volilne kampanje.
Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje plakatov.
Kolikor organizatorji volilne kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranilo Javno komunalno in gostinsko podjetje, Pindža d.o.o.
Št. 007-0002/2010-9
Gornji Petrovci, dne 2. avgusta 2010
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost