Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3569. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert, stran 9686.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 32. redni seji dne 29. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 90/07), in sicer se besedilo briše in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Občina Šentrupert podeljuje štipendije za dijake in študente Občine Šentrupert, razen za tiste, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list RS, št. 63/08)«.
2. člen
Spremeni se šesti odstavek 9. člena Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 90/07), in sicer se tabela črta in nadomesti z novo ki se glasi:
»
+-------------------+---------+--------------------------------+
|          | Srednja |   Univerzitetni program,   |
|          |  šola |  visokošolski, višješolski  |
|          |     |      program       |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Vpisan v 1. letnik | 0 točk |       5 točk       |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Vpisan v 2. letnik | 5 točk |      10 točk       |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Vpisan v 3. letnik | 10 točk |      15 točk       |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Vpisan v 4. letnik | 15 točk |      20 točk       |
|ali 1. letnik 3+2 |     |                |
+-------------------+---------+--------------------------------+
|Vpisan v 5. letnik | 0 točk |      20 točk       |
|ali 2. letnik 3+2 |     |                |
+-------------------+---------+--------------------------------+
«
3. člen
Spremeni se sedmi odstavek 9. člena in sicer se tabela črta in nadomesti z novo, ki se glasi:
»
+-----------------------------+-------+
|    Oddaljenost v km   | Točke |
+-----------------------------+-------+
|do 35 km           |1 točka|
+-----------------------------+-------+
|nad 35 km do vključno 70 km |3 točke|
+-----------------------------+-------+
|nad 70 km do vključno 100 km | 5 točk|
+-----------------------------+-------+
|nad 100 km do vključno 130 km| 7 točk|
+-----------------------------+-------+
|nad 130 km          |10 točk|
+-----------------------------+-------+
«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Šentrupert in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-0003/2010
Šentrupert, dne 29. julija 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost