Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3559. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice, stran 9682.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 34. redni seji dne 25. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Šmarješke Toplice se imenuje:
1. za predsednika: BOGOMIR KOVIČ, Westrova ulica 4, 8000 Novo mesto,
2. za namestnico predsednika: MARIJA JANKO, Ulica Slavka Gruma 10, 8000 Novo mesto,
3. za člana: VOJKO KRAGELJ, Zbure 42, 8220 Šmarješke Toplice,
4. za namestnika člana: JOŽEF KOČEVAR, Bela cerkev 20, 8220 Šmarješke Toplice,
5. za člana: RAFAEL ZUPAN, Gorenja vas 13, 8220 Šmarješke Toplice,
6. za namestnika člana: ALEŠ ZALOKAR, Brezovica 17, 8220 Šmarješke Toplice,
7. za člana: ANTON BREGAČ, Brezovica 2, 8220 Šmarješke Toplice,
8. za namestnika člana: DRAGO DURIČ, Šmarješke Toplice 148, 8220 Šmarješke Toplice.
II.
Sedež volilne komisije je na naslovu Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2010
Šmarjeta, dne 25. maja 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost