Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3558. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, stran 9681.

Na podlagi 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 34. redni seji dne 25. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
1. člen
S tem odlokom se določajo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v Občini Šmarješke Toplice. Območje občine obsega Občino Šmarješke Toplice, kot jo določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E) (Uradni list RS, št. 27/06 – spremembe in dopolnitve).
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice se določi pet volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo po večinskem načelu.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane.
Ta volilna enota obsega naselja Šmarjeta, Gorenja vas pri Šmarjeti, Vinica pri Šmarjeti, Orešje, Koglo, razen hišnih št. 2, 4, 5 ter Strelac.
V 2. volilni enoti se voli 2 člana.
Ta volilna enota obsega naselja Brezovica, Šmarješke Toplice do h. št. 100, Žaloviče ter Koglo s hišnimi št. 2, 4 in 5.
V 3. volilni enoti se voli 2 člana.
Ta volilna enota obsega naselja Družinska vas, Šmarješke Toplice s h. št. nad 100.
V 4. volilni enoti se voli 2 člana.
Ta volilna enota obsega naselja Bela Cerkev, Draga, Gradenje, Hrib, Vinji Vrh, Sela, Dolenje Kronovo.
V 5. volilni enoti se voli 2 člana.
Ta volilna enota obsega naselja Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Grič pri Klevevžu, Mala Strmica, Radovlja, Sela pri Zburah, Zbure.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Šmarješke Toplice.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 72/06).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2010
Šmarjeta, dne 25. maja 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost