Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3557. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Podjetniško obrtna cona Pod goro II, stran 9681.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 94/07 VLS-UPB2) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02, 118/07) je podžupan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07)
I.
Javno se razgrne Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Podjetniško obrtna cona Pod goro II, ki ga je, na podlagi sprejetega Sklepa o začetku priprave prostorskega akta št. 3500-0012/2010 131 z dne 24. 6. 2010, izdelalo podjetje RC planiranje d.o.o. Celje.
II.
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in ob sredah v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, v času uradnih ur, med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III.
V času javne razgrnitve, ki bo trajala od 6. 8. 2010 do 6. 9. 2010, lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna obravnava, katera bo v sredo, 1. 9. 2010, ob 16. uri, v sejni sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0012/2010 131
Slovenske Konjice, dne 28. julija 2010
Podžupan
Občine Slovenske Konjice
Bojan Podkrajšek l.r.

AAA Zlata odličnost