Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3553. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., stran 9678.

Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07, 75/09), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 28. 10. 2009, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 24. redni seji dne 12. 11. 2009, Občinski svet Občine Podčetrtek na 26. redni seji dne 2. 12. 2009, Občinski svet Občine Rogatec na 21. redni seji dne 26. 11. 2009, Občinski svet Občine Kozje na 26. redni seji dne 12. 11. 2009 in Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 20. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejeli
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradni list RS, št. 75/08) se v prvem odstavku 4. člena za tretjo alinejo dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita:
»– sprejema poslovni načrt o izvajanju javnih služb,
– sprejema poročilo o izvajanju javnih služb za preteklo leto.«
2. člen
V skladu z določbami tega odloka se ustrezno uskladijo akti OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
3. člen
Po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic objavi župan Občine Rogaška Slatina ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-001/2009
Rogaška Slatina, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.
 
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Kozje
Andrej Dušan Kocman l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost