Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3546. Sklep o prenosu kartografske dokumentacije k prostorskemu planu Občine Mislinja na zemljiško katastrski prikaz s stanjem 5. 11. 2009, stran 9671.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – uradno prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 30. seji dne 15. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o prenosu kartografske dokumentacije k prostorskemu planu Občine Mislinja na zemljiško katastrski prikaz s stanjem 5. 11. 2009
I.
Občinski svet Občine Mislinja ugotavlja, da je Občina Mislinja izvedla prenos vsebine kartografske dokumentacije k prostorskemu planu občine na nov zemljiško katastrski prikaz (ZKP) s stanjem 5. 11. 2009. Pri tem pomeni prostorski plan Občine Mislinja sinonim za »Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Mislinja v letu 2001« (Uradni list RS, št. 82/01, 44/03 – popr., 84/04 – prenos kartografske dokumentacije v digitalno obliko).
Navedena kartografska dokumentacija k planu je pripravljena v integralni in prečiščeni vsebini v digitalni obliki in kot izris v mapi v 4 izvodih.
II.
S kartografsko dokumentacijo k planu iz I. točke tega sklepa se nadomesti kartografska dokumentacija, ki je bila doslej sestavni del prostorskega plana Občine Mislinja.
III.
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa se začne uporabljati v vseh ustreznih postopkih z dnem uveljavitve tega sklepa.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-8/2008
Mislinja, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost