Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3540. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul, stran 9655.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih s spremembami (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 77/05 in 120/05) in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03 110/05, 45/06 in 129/06) in 6. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 27. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul
I.
Cene Vzgojno-varstvenih programov v VVE pri OŠ Horjul znašajo mesečno na otroka (znesek v EUR):
    – I. starostno obdobje    469,62 EUR
    – II. starostno obdobje   358,23 EUR.
II.
Stroški živil znašajo 1,65 EUR na dan na otroka.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga poravna lokalna skupnost zavezanka.
V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni neprekinjeno nad 30 koledarskih dni, se ob predložitvi zdravniškega potrdila prispevek staršev otrok, za katere je Občina Horjul po veljavni zakonodaji dolžna poravnati del cene vrtca, zmanjša za 50% od osnove, ki jim je določena z odločbo o višini plačila ter zmanjšanja za sorazmerni del vrednosti prehrane.
III.
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati vse določbe sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul, sprejete na 22. redni seji dne 15. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 83/09 z dne 23. 10. 2009).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2010 dalje.
Št. 602-0008/2010-2
Horjul, dne 20. julija 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost