Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3537. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem, stran 9642.

Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) na 36. redni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem
1. člen
Črta se vsebina 14. člena pravilnika, ki se nadomesti z novo vsebino:
»Upravne prostore v novem Družbenem domu na Taborski cesti 1, malo sejno sobo KS Grosuplje v 4. nadstropju upravno poslovne stavbe na Taborski cesti 1 in malo sejno sobo v pritličju upravne zgradbe na Taborski cesti 2, vse v Grosupljem, se lahko oddaja za potrebe zunanjih prosilcev. Ura najema je sledeča:
+------------------+---------------+---------------+---------+
|Družbeni dom   | Za neprofitne|  Za profitne|    Za|
|         |   dejavnosti|   dejavnosti| društva*|
+------------------+---------------+---------------+---------+
|– celotna dvorana |   8,00 €/uro|  100,00 €/uro|   5,00|
|         |        |        |  €/uro|
+------------------+---------------+---------------+---------+
|– polovica    |   4,00 €/uro|  50,00 €/uro|   2,00|
|dvorane      |        |        |  €/uro|
+------------------+---------------+---------------+---------+
|– avla dvorane  |   2,00 €/uro|  25,00 €/uro|   1,00|
|         |        |        |  €/uro|
+------------------+---------------+---------------+---------+
|Mala sejna soba  |   4,00 €/uro|  50,00 €/uro|   2,00|
|upravne zgradbe  |        |        |  €/uro|
+------------------+---------------+---------------+---------+
|Mala sejna soba  |   4,00 €/uro|  50,00 €/uro|   2,00|
|KS Grosuplje   |        |        |  €/uro|
+------------------+---------------+---------------+---------+
* Velja za dejavnost društev s sedežem v Občini Grosuplje«
2. člen
Nove cene začnejo veljati s 1. 9. 2010.
3. člen
Vsa ostala določila pravilnika ostajajo nespremenjena. Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 363-6/95
Grosuplje, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost