Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3535. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grad, stran 9641.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Grad na 32. dopisni seji dne 30. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grad
1.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov.
2.
V občinsko volilno komisijo Občine Grad se imenujejo:
1. Romana GAJŠEK, Ul. Staneta Rozmana 12, 9000 Murska Sobota – predsednica komisije,
2. Tatjana SUKIČ, Grad 202, 9264 Grad – namestnica predsednice,
3. Gabriel SEMLER, Grad 32/a, 9264 Grad – član,
4. Zlatica FARIČ, Kruplivnik 44, 9264 Grad – namestnica člana,
5. Anton CÖR, Kovačevci 31, 9264 Grad – član,
6. Tatjana MELIN, Radovci 50, 9264 Grad – namestnica člana,
7. Franjo PILAJ, Vidonci 68, 9264 Grad – član,
8. Viljem HAJDINJAK, Dolnji Slaveči 17, 9264 Grad – namestnik člana.
3.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Grad, Grad 172, 9264 Grad.
4.
Naloge in način dela občinske volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah.
5.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejema.
Št. 040-761/10-OS
Grad, dne 30. julija 2010
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost