Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3529. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje, stran 9632.

Na podlagi 28., 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ter 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01, 70/06 in 43/08)
R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Aljažev hrib, Ljubečna, Medlog, Ostrožno, Pod gradom, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje in Trnovlje ter mestnih četrti Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje, Gaberje, Hudinja, Karel Destovnik Kajuh, Lava, Nova vas, Savinja, in Slavko Šlander bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.
II.
Roki za izvedbo volilnih opravil začnejo teči 9. avgusta 2010.
III.
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
IV.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-9/2010-1
Celje, dne 27. julija 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost