Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje, stran 9630.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 61. in 66. člena Statuta Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 70/06) na 33. seji dne 25. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 116/08 in 80/09).
2. člen
V 7. členu se tabela, ki opredeljuje obstoječo opremljenost ter skupne in obračunske stroške po obračunskih območjih, nadomesti z novo tabelo:
»
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|Območje| Tip ceste|Dolžina|Površina|  Skupni |Drugi viri| Obračunski|
|    |     | (m) |    | stroški (v|  (v €) | stroški (v|
|    |     |    | (m2) |   €)  |     |   €)  |
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|A)   |     |    |    |301.576.643|49.068.345|252.508.298|
|Ceste |     |    |    |      |     |      |
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|OC   |Primarne | 21.168| 251.896| 68.075.340|     0| 68.075.340|
|    |mestne  |    |    |      |     |      |
|    |ceste   |    |    |      |     |      |
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|OC   |Lokalne  | 96.922| 503.614| 65.669.283|     0| 65.669.283|
|    |ceste   |    |    |      |     |      |
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|OC   |Lokalne  | 28.081| 207.508| 47.688.775|     0| 47.688.775|
|    |zbirne  |    |    |      |     |      |
|    |ceste   |    |    |      |     |      |
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|OC   |Mariborska| 3.388| 88.099| 42.162.450|36.512.682| 5.649.768|
|    |cesta   |    |    |      |     |      |
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|OC   |Javne poti|172.634| 742.328| 63.482.338|     0| 63.482.338|
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|OC   |Avtocestni|    | 32.908| 14.498.456|12.555.663| 1.942.793|
|    |priključki|    |    |      |     |      |
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|    |     |    |    |      |     |      |
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|B) Trgi|     |    |    |      |     |      |
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
|OC   |Trgi   |    | 16.970| 2.172.200|     0| 2.172.200|
+-------+----------+-------+--------+-----------+----------+-----------+
«
3. člen
V 8. členu se navedena obračunska območja popravijo tako, da se po novem glasijo:
»OV – Cela občina,
OV1 – Mesto Celje,
OV2 – Celje Vzhod,
OV3 – Ostala naselja«
in tabela, ki opredeljuje obstoječo opremljenost ter skupne in obračunske stroške po obračunskih območjih se nadomesti z novo tabelo:
»
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
| Območje | glavni vodi |Skupni stroški | Tuji | Obračunski  |
|     | – dolžina |   (v €)   | viri | stroški (v €) |
|     |   (m)   |        |(v €) |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
|OV (cela |  110.741,57| 24.996.750,23|   | 24.996.750,23|
|občina) |       |        |   |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
|Območje |št.     |        |   |        |
|     |hidrantov  |        |   |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
|OV1 –  |     557|   277.391,11|   |   277.391,11|
|MESTO  |       |        |   |        |
|CELJE  |       |        |   |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
|OV2 –  |     160|   68.030,01|   |   68.030,01|
|CELJE  |       |        |   |        |
|VZHOD  |       |        |   |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
|OV3 –  |     490|   207.796,16|   |   207.796,16|
|OSTALA  |       |        |   |        |
|NASELJA |       |        |   |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
|Območje |Dolžina (m) |        |   |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
|OV1 –  |  99.862,41| 12.587.542,41|   | 12.587.542,41|
|MESTO  |       |        |   |        |
|CELJE  |       |        |   |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
|OV2 –  |  45.372,65|  5.682.793,87|   |  5.682.793,87|
|CELJE  |       |        |   |        |
|VZHOD  |       |        |   |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
|OV3 –  |  112.484,42| 13.488.384,54|   | 13.488.384,54|
|OSTALA  |       |        |   |        |
|NASELJA |       |        |   |        |
+---------+-------------+---------------+------+---------------+
«
4. člen
V 9. členu se navedena obračunska območja popravijo tako, da se po novem glasijo:
»OK – Cela občina,
OK1 – Mesto Celje,
OK2 – Celje Vzhod,
OK3 – Ostala naselja«
in tabela, ki opredeljuje obstoječo opremljenost ter skupne in obračunske stroške po obračunskih območjih, se nadomesti z novo tabelo:
»
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|Glavni vodi | Dolžina |Skupni stroški| Tuji |  Obračunski  |
|      |     |  (v €)   | viri | stroški (v €) |
|      |     |       | (v €)|        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|OK (cela  |110.741,57| 24.996.750,23|   |  24.996.750,23|
|občina)   |     |       |   |        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|Hidranti  |     |       |   |        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|OK1 – MESTO |  557,00|  277.391,11|   |   277.391,11|
|CELJE    |     |       |   |        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|OK2 – CELJE |  160,00|   68.030,01|   |    68.030,01|
|VZHOD    |     |       |   |        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|OK3 –    |  490,00|  207.796,16|   |   207.796,16|
|OSTALA   |     |       |   |        |
|NASELJA   |     |       |   |        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|Preostalo  |     |       |   |        |
|omrežje   |     |       |   |        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|OK1 – MESTO | 99.862,41| 12.587.542,41|   |  12.587.542,41|
|CELJE    |     |       |   |        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|OK2 – CELJE | 45.372,65| 5.682.793,87|   |  5.682.793,87|
|VZHOD    |     |       |   |        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
|OK3 –    |112.484,42| 13.488.384,54|   |  13.488.384,54|
|OSTALA   |     |       |   |        |
|NASELJA   |     |       |   |        |
+------------+----------+--------------+------+----------------+
«
5. člen
V 10. členu se navedena obračunska območja popravijo tako, da se po novem glasijo:
»OP – Cela občina,
OP1 – Mesto Celje,
OP2 – Celje Vzhod,
OP3 – Ostala naselja«
in tabela, ki opredeljuje obstoječo opremljenost ter skupne in obračunske stroške po obračunskih območjih, se nadomesti z novo tabelo:
»
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|Obračunsko| Dolžina |  Skupni  | Drugi viri | Obračunski |
| območje |  (m)  |stroški [EUR]|  [EUR]  |  stroški  |
|     |     |       |      |  [EUR]  |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|OP (cela | 83.598,51|10.629.924,64|8.546.459,41| 2.083.465,23|
|občina)  |     |       |      |       |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|OP1 –   | 79.968,57| 6.145.073,70|4.940.639,25| 1.204.434,45|
|Mesto   |     |       |      |       |
|Celje   |     |       |      |       |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|OP2 –   | 14.785,62| 1.172.328,97| 942.552,49|  229.776,48|
|Celje   |     |       |      |       |
|Vzhod   |     |       |      |       |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|OP3 –   | 27.813,75| 2.166.599,65|1.741.946,12|  424.653,53|
|Ostala  |     |       |      |       |
|naselja  |     |       |      |       |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
«
6. člen
V 11. členu se v prvem odstavku spremeni zadnji stavek, ki glasi: »Obračunsko območje omrežja daljinskega ogrevanja je eno: OT – Celje.«
V istem členu se tabela, ki opredeljuje obstoječo opremljenost ter skupne in obračunske stroške, po obračunskih območjih nadomesti z novo tabelo:
»
+-------+---------+---------------+-------------+--------------+
|Območje| Dolžina |Skupni stroški | Drugi viri | Obračunski |
|    |     |   [EUR]   |  [EUR]  |  stroški  |
|    |     |        |       |   [EUR]  |
+-------+---------+---------------+-------------+--------------+
|OT   |24.509,62| 15.411.400,26|12.313.708,81| 3.097.691,45|
+-------+---------+---------------+-------------+--------------+
7. člen
V 15. členu se tabela, ki opredeljuje povprečne obračunske stroške po posamezni vrsti komunalne opreme in po posameznih obračunskih območjih, nadomesti z novo tabelo:
»
v €
+--------------------------+------------------+------+------+
|Komunalna oprema     |Obračunsko območje|Cp(ij)|Ct(ij)|
+--------------------------+------------------+------+------+
|             |         |   |   |
+--------------------------+------------------+------+------+
|A) Grajeno javno dobro  |         |   |   |
+--------------------------+------------------+------+------+
|Ceste           |  Območje MOC  |12,465|48,769|
+--------------------------+------------------+------+------+
|Trgi           |  Območje MOC  | 0,107| 0,420|
+--------------------------+------------------+------+------+
|B) Vodovodno omrežje   |         |   |   |
+--------------------------+------------------+------+------+
|OV1            |  Mesto Celje  | 3,404| 9,842|
+--------------------------+------------------+------+------+
|OV2            |  Mesto Vzhod  | 2,444|10,178|
+--------------------------+------------------+------+------+
|OV3            | Ostana naselja | 3,370|19,281|
+--------------------------+------------------+------+------+
|C) Kanalizacijsko omrežje |         |   |   |
+--------------------------+------------------+------+------+
|OK1            |  Mesto Celje  | 3,859| 9,389|
+--------------------------+------------------+------+------+
|OK2            |  Mesto Vzhod  | 2,800|10,648|
+--------------------------+------------------+------+------+
|OK3            | Ostana naselja | 3,726|16,825|
+--------------------------+------------------+------+------+
|D) Plinovodno omrežje   |         |   |   |
+--------------------------+------------------+------+------+
|OP1            |  Mesto Celje  | 0,470| 1,134|
+--------------------------+------------------+------+------+
|OP2            |  Mesto Vzhod  | 0,279| 0,815|
+--------------------------+------------------+------+------+
|OP3            | Ostana naselja | 0,403| 1,548|
+--------------------------+------------------+------+------+
|E) Toplovodno omrežje – OT|  Mesto Celje  | 1,526| 2,689|
+--------------------------+------------------+------+------+
|F) Ravnanje z odpadki   |  Območje MOC  | 0,000| 0,000|
+--------------------------+------------------+------+------+
«
8. člen
V 28. členu se črtajo peti odstavek s tabelo, šesti odstavek in sedmi odstavek.
9. člen
V 30. členu se doda nov zadnji odstavek:
»S sprejemom tega odloka vse že plačane začasne odmerne odločbe, postanejo dokončne.«
10. člen
V prilogi 2 tega odloka se tabela Grafični prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme nadomesti z novo tabelo Grafični prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-849/2008-2
Celje, dne 25. maja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost