Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3522. Pravilnik o spremembah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem, stran 9587.

Na podlagi tretjega odstavka 64., drugega odstavka 90., prvega odstavka 91. in prvega odstavka 92. ter za izvajanje 149. in 150. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
1. člen
V Pravilniku o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem (Uradni list RS, št. 98/08) se v drugem odstavku 9. člena šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ime sorte hmelja ali sinonim sorte hmelja ali okrajšavo za sinonim, ki je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, oziroma predlog imena sorte ali začasno žlahtniteljevo oznako, če je sorta v postopku vpisa v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin,«.
2. člen
V tretjem odstavku 12. člena se enajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sorto hmelja ali sinonim sorte hmelja ali okrajšavo za sinonim;«.
3. člen
V prvem odstavku 18. člena se enajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sorto hmelja ali sinonim sorte hmelja ali okrajšavo za sinonim;«.
4. člen
Doda se Priloga 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33002-5/2010
Ljubljana, dne 5. julija 2010
EVA 2010-2311-0170
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost