Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu, stran 9413.

Na podlagi 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo (Statut MONM-UPB-2, Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 15. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93, 94/02 in 92/07) – v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V odloku se 2. člen dopolni, tako da se:
(1) v poglavju A: VPADNICE doda:
– 8. točka, ki se glasi: »9. Zagrebška cesta«
– 9. točka, ki se glasi: »10. Otoška cesta«
– 10. točka, ki se glasi: »11. Karlovška cesta«
(2) v poglavju B: POVEZOVALNE CESTE doda:
– 5. točka, ki se glasi: »5. Na Brezovici«
– 6. točka, ki se glasi: »6. Štukljeva cesta«
– 7. točka, ki se glasi: »8. Šentjoška cesta«
(3) v poglavju C: MOSTOVI doda:
– 6. točka, ki se glasi: »6. Loški most«
(4) v poglavju D: PARKI doda:
– 4. točka, ki se glasi: »4. Osredek«
– 5. točka ki se glasi: »5. Rudolfovo sprehajališče«
– 6. točka, ki se glasi: »6. Julijino sprehajališče«
– 7. točka, ki se glasi: »7. Grmsko sprehajališče«
(4) v poglavju E: ULICE IN TRGI, soseska: MESTNE NJIVE doda:
– 6. točka, ki se glasi: »Situlska pot«
(5) v poglavju E: ULICE IN TRGI, soseska: LOČNA – MAČKOVEC doda:
– 7. točka, ki se glasi: »7. Na dulah«
– 8. točka, ki se glasi: »8. Dobovškova ulica«
(6) v poglavju E: ULICE IN TRGI, soseska: DRSKA – BROD doda:
– 10. točka, ki se glasi: »10. Na Dragah«
– 11. točka, ki se glasi: »11. Komeljeva ulica«
– 12. točka, ki se glasi: »12. Dularjeva ulica«
– 13. točka, ki se glasi: »13. Ograja«
– 14. točka, ki se glasi: »Pod Šipčevim hribom«
(7) v poglavju E: ULICE IN TRGI, soseska: ŠMIHEL doda:
– 17. točka, ki se glasi: »17. Knezova ulica«
– 18. točka, ki se glasi: »18. Ulica na Hribu«
– 19. točka, ki se glasi: »19. Pot v gaj«
8) v poglavju E: ULICE IN TRGI, soseska: GOTNA VAS doda:
– 5. točka, ki se glasi: »5. Pod Barončevim hribom«
– 6. točka, ki se glasi: »6. Poganška ulica«
(9) v poglavju E: ULICE IN TRGI, soseska: ŽABJA VAS doda:
– 10. točka, ki se glasi: »10. Na skali«
– 11. točka, ki se glasi: »11. Ravnikarjeva ulica«
(10) v poglavju E: ULICE IN TRGI, soseska: CIKAVA doda:
– 6. točka, ki se glasi: »6. Breckerfeldova ulica«
– 7. točka, ki se glasi: »7. Gosjakova ulica«.
3. člen
Spremeni se potek Savinškove ulice na območju poslovne cone Cikava, in sicer poteka nova trasa od zaključka ulice Mala Cikava in Podbevškove ulice proti jugovzhodu.
4. člen
Za namen ureditve obveznosti posameznih strank v postopku preštevilčenja hišnih številk ter s tem povezano zamenjavo hišnih tablic in obveznih osebnih dokumentov, katerih stroške krije Mestna občina Novo mesto, so v nadaljevanju navedene hišne številke stavb, ki se preštevilčijo ali ukinejo:
ulica Ločna: št.: 32, ulica Pod Trško goro: št.: 111, naselje Ždinja vas, št.: 150, ulica Mestne njive, št.: 46 in 47, ulica Pod Trško goro, št.: 133 in 139, ulica Brod, št.: 11a, ulica Cesarjeva ulica, št.: 39, ulica Regrča vas, št.: 23, 23b, 25, 27, 29, 31, 33, 37a, 37, 71, 73, 39, 39a, 41, 43, 49, 47, 41b, 41d, 41f, 38, 40, 42, 75 in 77, ulica Jedinščica, št.: 17, 19, 23, 23a, 25, 27, 29, 22e, 22f, 22g, 22h, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 24g in 24h, naselje Škrjanče pri Novem mestu, št.: 3, 73, 74, 75, 76, 77, 78 in 79, ulica Šmihel, št.: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a, 78 in 79, ulica Belokranjska cesta, št.: 68, 74 in 76, ulica Pot na Gorjance, št.: 22, 40, 38, 36, 34, 32,30, 44, 46, 48, 50, 20, 18a in 18b, ulica Drejčetova pot, št.: 22, 24 in 28 ter ulica Podbevškova ulica, št.: 6, 6a, 14 in 16.
Št. 3506-3/2009
Novo mesto, dne 15. julija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.