Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3342. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010, stran 9169.

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.), 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09 in 110/09; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v prilogi Seznam dodiplomskih študijskih programov za leto 2010, razvrščenih po študijskih skupinah, spremeni in dopolni tako, da se:
– v vrstici 6 v stolpcu »Klasius« številka »34« nadomesti s številko »31«;
– v vrstici 122 v stolpcu »Študijski program« besedilo »Francoski jezik (dvopredmetni)« nadomesti z besedilom »Francoski jezik in književnost (dvopredmetni)«;
– v vrstici 128 v stolpcu »Študijski program« besedilo »Grški jezik (dvopredmetni)« nadomesti z besedilom »Grški jezik in književnost (dvopredmetni)«;
– v vrstici 424 v stolpcu »Klasius« številka »14« nadomesti s številko »42«;
– v vrsticah 425 in 426 v stolpcu »Klasius« številka »14« nadomesti s številko »44«;
– v vrstici 427 v stolpcu »Klasius« številka »14« nadomesti s številko »46«;
– v vrstici 428 v stolpcu »Klasius« številka »14« nadomesti s številko »52«;
– v vrstici 429 v stolpcu »Klasius« številka »14« nadomesti s številko »48«;
– v vrstici 521 v stolpcu »Študijska skupina« številka »6« nadomesti s številko »3«;
– na koncu doda nova vrstica z zaporedno številko 531, v kateri se v stolpec »Visokošolski zavod« vpiše »UL«, v stolpec »Članica univerze« vpiše »FRI«, v stolpec »Klasius« vpiše številka »48«, v stolpec »Vrsta programa« vpiše »UN«, stolpec »Oznaka, da gre za bolonjski program« pusti prazno, v stolpec »Študijski program« vpiše »Računalništvo in informatika«, v stolpec »Trajanje programa v semestrih« vpiše številka »8« in v stolpec »Študijska skupina« vpiše številka »3«.
2. člen
V prilogi Navodilo za izračun letnih sredstev za študijsko dejavnost za leto 2010 se spremeni prvi stavek 13. točke tako, da se za besedilom »V nadaljevanju se v skladu s 16. členom spremembe uredbe preveri, ali so« doda besedilo »pri javnih visokošolskih zavodih«.
3. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list RS, št. 110/09) se v 16. členu za besedilom »V letu 2010 se dodatno« doda besedilo »pri javnih visokošolskih zavodih«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-4/2010
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-3211-0036
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost